Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_3.jpgbanner_2.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta #GiangLuan
  Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11) Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 5/24/2018
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Thi-thiên 12-14. Giăng 8:28-59.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Gióp 5:17-8:22.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): 1 Cô-rinh-tô 4-6.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Lê-vi Ký 17.
 3. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 5/24/2018
  2018/05/24: – HTTL Ðức Tin Brisbane (Church of Christ), Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Thư ký QN; HTTL Ðức Tin Brisbane (Church of Christ), Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Thư ký QN. Xin Chúa cho HT ổn định, xin Chúa ban ơn cho HT trong việc tiếp trợ xây dựng và truyền giáo các HT Tư Gia tại Vĩnh Long, Cà Mau, Phú Quốc, Bình Dương và Bạc Liêu. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn trên sự phục hưng và hiệp một của con dân Chúa trong HT Đức Tin. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn trên các CT chứng đạo của HT và cảm động lòng tín hữu để tham gia Ban Thăm Viếng và Truyền Giáo của HT. HT Trưởng Lão Thánh Kinh Brisbane, MS Nguyễn Gia Hiền; HTTL Việt Nam (Uniting), MSNC Trần Văn Xuyên. Xin Chúa cho MS và BCH có sự khôn ngoan để gây dựng HT mạnh hơn, giúp con cái Chúa có giờ riêng tư học KT và cầu nguyện để trưởng thành, mạnh mẽ, và dạn dĩ ra đi làm chứng nhân cho Chúa.
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 5/24/2018
  2018/05/24: TWR xin chúng ta cầu nguyện cho chính phủ và cộng đồng ở châu Phi để chống lại cuộc hôn nhân cưỡng ép của các cô gái trẻ.
 5. Câu Gốc Hằng Ngày - Truyền-đạo 7:21-22
  Truyền-đạo 7:21 Chớ để lòng về mọi lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tôi tớ mình chưởi rủa mình chăng. 7:22 Vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác. #KinhThanh
Joomla templates by a4joomla