Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Di Sản Thuộc Linh: Ca-lép #svtk
  Di Sản Thuộc Linh: Ca-lép (Giô-suê 14:6-15) VPNS
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 12/2/2020
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Ê-xê-chi-ên 42-44. 1 Giăng 1.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Rô-ma 16. 1 Cô-rinh-tô 1:1-4:13.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): 2 Cô-rinh-tô 4-7.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Truyền-đạo 7.
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Hê-bơ-rơ 4:12
  Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. #KinhThanh
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 12/2/2020
  2020/12/02: SecRead: File not found
 5. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 12/2/2020
  2020/12/02: – Cầu nguyện đặc biệt cho đời sống kinh tế của con dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại bị ảnh hưởng trong trận đại dịch. Xin Chúa cho những tín hữu bị mất việc có thể tìm được việc làm hầu nuôi sống gia đình và góp phần phục vụ Chúa.
Joomla templates by a4joomla