Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_3.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Giữ Mình Thánh Sạch #GiangLuan
  Giữ Mình Thánh Sạch (Khải-huyền 2:18-29) Mục Sư Lê Hoàng Thái An
 2. Tự Do Hay Nô Lệ #svtk
  Tự Do Hay Nô Lệ (1 Cô-rinh-tô 6:12) VPNS
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Châm-ngôn 10:4
  Châm-ngôn 10:4 Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; Còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có. #KinhThanh
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 3/20/2019
  2019/03/20: Xin cầu nguyện cho Ben và 50 người đã cùng anh ấy gây dựng một hội thánh ngay tại trung tâm thành phố Washington, D.C. Họ đến từ mọi nẻo đường; họ có nhiều nhu cầu. Xin cầu nguyện rằng họ sẽ chiếu tỏ ánh sáng của Chúa Giêsu tại thành phố này.
 5. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 3/20/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Dân-số Ký 26-27. Lu-ca 1:1-20.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Các Quan Xét 17:1-20:11.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Hê-bơ-rơ 11-13.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): 1 Các Vua 16.
Joomla templates by a4joomla