Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Vâng Phục Theo Ý Chúa
  Vâng Phục Theo Ý Chúa (Ma-thi-ơ 1:16,20; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:23-27) VPNS
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 12/1/2022
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Ê-xê-chi-ên 40-41. 2 Phi-e-rơ 3.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Rô-ma 11:25-15:33.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): 2 Cô-rinh-tô 1-3.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Giê-rê-mi 51.
 3. Dâng Hiến Là Thờ Phượng #svtk
  Dâng Hiến Là Thờ Phượng (Châm-ngôn 3:9) VPNS
 4. TWR Women of Hope - 12/1/2022
  2022/12/01: Lạy Chúa, xin bảo vệ những phụ nữ Cơ đốc ở Tây Phi – những người đã kết hôn với người chồng không cùng niềm tin – sẽ không phải bị ép buộc theo đạo chồng thờ thần tượng. Cầu xin Chúa cho những người đàn ông này sẽ tin nhận Ngài và nhận được sự cứu rỗi. (1 Cô-rinh-tô 7: 13-14)
 5. Câu Gốc Hằng Ngày - Tít 2:14
  Tít 2:14 là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. #KinhThanh
Joomla templates by a4joomla