Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 1/18/2020
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Gióp 25-27. Ma-thi-ơ 12:24-50.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-5:9.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Lu-ca 3-5.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ô-sê 6.
 2. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 1/18/2020
  2020/01/18: – Thụy Sĩ. HT Bienne, MS Triệu Thái Sơn QN, TÐ Triệu Thái Phong PT. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa trung tín thờ phượng Chúa và ham mến học Lời Ngài; Ban Thiếu Nhi có lớp TCN và HT có CT đào tạo “Hướng Dẫn Chia Sẻ Lời Chúa.” Xin Chúa thêm ơn, sự khôn ngoan cho đầy tớ Chúa trong chức vụ chăn bầy, cho các em thiếu nhi yêu mến học Lời Chúa, và cho con cái Chúa luôn đứng vững trong đức tin, cùng nhau gây dựng HT phát triển. Nhóm Kinh Thánh Winterthur, Ông Trương Thanh Long phụ trách. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Ngài, cho có thêm người cộng tác để phát triển công việc Chúa, cho ban chứng đạo dạn dĩ làm chứng về Chúa cho đồng bào.
 3. Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn
  Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn (Gióp 33:14) Rick Warren
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 1/18/2020
  2020/01/18: TWR xin chúng ta cầu nguyện cho ảnh hưởng tích cực của App Love Europe dùng để giúp những người tị nạn trên khắp lục địa tiếp tục tìm kiếm việc và đến với cộng đồng của họ.
 5. Câu Gốc Hằng Ngày - Gióp 2:10
  Gióp 2:10 Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. #KinhThanh
Joomla templates by a4joomla