Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 10/24/2021
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Giê-rê-mi 18-19. Cô-lô-se 3.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Mác 12:13-14:11.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Lu-ca 19-20.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Các Quan Xét 5.
 2. Câu Gốc Hằng Ngày - 2 Cô-rinh-tô 13:11
  2 Cô-rinh-tô 13:11 Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. #KinhThanh
 3. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 10/24/2021
  2021/10/24: – Mã Lai. Nhiều đồng bào (đa số người miền Bắc) đến đây trong diện lao động. Việc làm vất vả, lương ít, bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ gây ra nhiều phức tạp, khó khăn, cô đơn, tuyệt vọng. Cảm tạ Chúa cho một số HT địa phương mang gánh nặng tâm linh về những người Việt tại đó, tìm cách nâng đỡ và tìm cơ hội giới thiệu Chúa. Xin cầu nguyện cho các Giáo Sĩ đến với cánh đồng này cùng những CT truyền giáo ngắn hạn. Xin Chúa giúp các đầy tớ Chúa trong việc gieo, trồng, và nuôi dưỡng, cho HT địa phương và VPNS cộng tác với nhau cách hài hòa để giúp đồng bào tìm hiểu và học biết về Chúa. Xin Chúa cứu nhiều người và qua họ Ðạo Chúa đến được với gia đình họ và đồng bào miền Bắc khi họ trở lại quê nhà, vì đồng bào chúng ta vẫn còn rất nhiều người chưa được nghe biết về sự cứu rỗi của Chúa.
 4. TWR Women of Hope - 10/24/2021
  2021/10/24: 24. Lạy Chúa Nhân Từ, xin mang lại bình an và hòa giải cho các gia đình tan vỡ ở vùng Bắc đảo Síp, nơi phụ nữ phải chịu bạo lực về tinh thần và thể chất. Cầu mong chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng mang lại hy vọng và chữa lành cho họ. (Rô-ma 15:13)
 5. Tiếng Chúa Gọi #GiangLuan
  Tiếng Chúa Gọi (Ma-thi-ơ 9:9-13) Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Joomla templates by a4joomla