Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Lãnh Đạo Tốt
  Lãnh Đạo Tốt (2 Sa-mu-ên 23) M. Jeudi
 2. Sống Theo Mục Ðích
  Sống Theo Mục Ðích (Ê-phê-sô 5:21,25,28-29) Mục Sư Lê Hồng Phúc
 3. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 9/21/2018
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Ê-sai 28-29. Rô-ma 1.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Ê-xê-chi-ên 44-47.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Gia-cơ 1-5.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Giô-suê 1.
 4. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 9/21/2018
  2018/09/21: – Bang Texas: HT Houston Lutheran, MS Nguyễn Hữu Ninh; HT Trưởng Nhiệm Ðức Tin (Houston), MS Nguyễn Anh Ðan; HT Houston Northwest (Ngũ Tuần), MS Trần Thanh Liêm; HT Ba Ngôi (Lutheran), MS Ðỗ Văn Dũng. Xin Chúa cho HT được ơn gây dựng và phát triển. Xin Chúa mở lòng đồng bào trong vùng biết lắng nghe đạo Chúa và tiếp nhận Ngài.
 5. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 9/21/2018
  2018/09/21: Xin cầu nguyện cho Mục sư Salim, vợ ông, và hội thánh của họ ở Kazakhstan. Gần đây, họ đã bị bắt và trong khi bị giam giữ, cảnh sát đã đột kích nhà của họ và lấy hàng trăm cuốn sách cơ đốc và kinh thánh.
Joomla templates by a4joomla