Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đời Sống Từ Kho Tàn Đến Kho Tàng #GiangLuan
  Đời Sống Từ Kho Tàn Đến Kho Tàng (Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8) Mục Sư Trần Quang Tuấn
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 7/17/2018
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): 2 Các Vua 17-18. Ga-la-ti 4.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Thi-thiên 119:97-160.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Lu-ca 1-2.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Hê-bơ-rơ 3.
 3. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 7/17/2018
  2018/07/17: – Bang Connecticut: Các HT CMA: HT Stratford, MS Trần Ngọc Danh; HT Hartford, TĐNC Nguyễn Ngọc Thành; HTTLVN Hartford (ABC), MS Nguyễn Ðức Ích. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, cho con cái Chúa ham thích Lời Ngài, và đức tin tăng trưởng ngày càng hơn. Bang New Jersey: HT Báp-tít New Jersey, MS Trần Văn Trọng; các HT CMA: HT Union, MS Trần Thiện Minh KN, MSNC Nguyễn Sĩ Thuận PT; HT Nam New Jersey, MSNC Nguyễn Thanh Bửu. Xin Chúa thêm ơn trên người chăn, giúp con dân Chúa yêu Lời Chúa và mạnh dạn chia sẻ Tin Mừng.
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 7/17/2018
  2018/07/17: Khi hai chị em Nani và Nha ở xứ Lào tin nhận Chúa, họ bị đàn áp bởi những người họ yêu thương nhất. Xin cùng với họ cầu nguyện cho sự cứu rỗi của cha mẹ họ.
 5. Câu Gốc Hằng Ngày - Ma-thi-ơ 6:6
  Ma-thi-ơ 6:6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. #KinhThanh
Joomla templates by a4joomla