Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_2.jpgbanner_3.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Làm Mới Lại (Kỳ 1)
  Làm Mới Lại (Kỳ 1) (Rô-ma 12:4-5) Mục Sư Lê Hồng Phúc
 2. Cắt Bì Hay Không Cắt Bì? #svtk
  Cắt Bì Hay Không Cắt Bì? (Giê-rê-mi 9:23-26) VPNS
 3. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 11/19/2018
  2018/11/19: – Các HT tại Santa Ana: HT Orange (CMA), MS Nguyễn Thỉ QN, MS cộng tác: Trần Thiện Ðức, quý phụ tá: MS Nguyễn Văn Lý, MS Trần Thiện Tri, TĐ Hồ Long, CTVMV Đặng Ngọc Quốc, và CTVMV Johnson Nguyễn; HT New Life, MS Phạm Thanh Vũ; HT Trưởng Nhiệm Cải Cách, MS Nguyễn Xuân Bảo. Xin Chúa cho HT được ơn gây dựng và phát triển. Xin Chúa mở lòng đồng bào trong vùng nghe Đạo Chúa và tiếp nhận Ngài.
 4. Câu Gốc Hằng Ngày - Cô-lô-se 4:6
  Cô-lô-se 4:6 Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. #KinhThanh
 5. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 11/19/2018
  2018/11/19: Xin cầu nguyện cho hơn 11 triệu người Czechs đến với một kiến thức về sự cứu rỗi qua Chúa Jesus. Bảy mươi phần trăm số người này tuyên bố họ là "phi tôn giáo".
Joomla templates by a4joomla