Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_3.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 5/24/2020
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Thi-thiên 12-14. Giăng 8:28-59.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Gióp 5:17-8:22.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): 1 Cô-rinh-tô 4-6.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Khải-huyền 14.
 2. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 5/24/2020
  2020/05/24: – HTTL Ðức Tin Brisbane (Church of Christ), Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Thư ký QN. Xin Chúa cho HT ổn định, xin Chúa ban ơn cho HT trong việc tiếp trợ xây dựng và truyền giáo các HT Tư Gia tại Vĩnh Long, Cà Mau, Phú Quốc, Bình Dương, và Bạc Liêu. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn trên sự phục hưng và hiệp một của con dân Chúa trong HT Đức Tin. Xin Chúa ban ơn trên các CT chứng đạo của HT và cảm động lòng tín hữu để tham gia Ban Thăm Viếng và Truyền Giáo của HT. HT Trưởng Lão Thánh Kinh Brisbane, MS Nguyễn Gia Hiền; HTTL Việt Nam (Uniting), MSNC Trần Văn Xuyên. Xin Chúa cho MS và BCH có sự khôn ngoan để gây dựng HT mạnh hơn, giúp con cái Chúa có giờ riêng tư học KT và cầu nguyện để trưởng thành, mạnh mẽ, và dạn dĩ ra đi làm chứng nhân cho Chúa.
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Truyền-đạo 10:1
  Truyền-đạo 10:1 Con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương; cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng. #KinhThanh
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 5/24/2020
 5. Tiệc Thánh #svtk
  Tiệc Thánh (1 Cô-rinh-tô 11:23-26) VPNS
Joomla templates by a4joomla