Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_2.jpgbanner_3.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Ơn Lạ Lùng #GiangLuan
  Ơn Lạ Lùng (2 Sa-mu-ên 9) Mục Sư Lê Hoàng Thái An
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 3/20/2018
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Dân-số Ký 26-27. Lu-ca 1:1-20.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Các Quan Xét 17:1-20:11.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Hê-bơ-rơ 11-13.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Xuất Ê-díp-tô Ký 26.
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Châm-ngôn 10:4
  Châm-ngôn 10:4 Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; Còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có. #KinhThanh
 4. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 3/20/2018
  2018/03/20: – Chiến Dịch Mùa Gặt (Harvest Crusade). Chiến dịch bắt đầu từ năm 1990 qua MS Greg Laurie thu hút nhiều người tham dự và đem nhiều người đến với Chúa trong năm qua. Xin Chúa cho sứ điệp của MS Laurie và các cộng sự viên được nhiều người đáp ứng đặt niềm tin nơi Chúa qua Chiến Dịch Mùa Gặt toàn Hoa Kỳ ngày 10/6/2018 tại vận động trường AT&T Arlington, TX, Hoa Kỳ qua CT truyền thanh, truyền hình, mạng lưới điện toán; và trung tuần của tháng 8/2018 tại Angel Stadium Anaheim, California, Hoa Kỳ. Trang mạng VietChristian.com thành lập từ năm 2000 với mục đích phổ biến tài liệu Cơ Đốc qua mạng lưới toàn cầu. Xin Chúa cho mạng lưới này được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Xin Chúa ban cho nhiều tài liệu mới và nhiều tín hữu học Lời Chúa.
 5. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 3/20/2018
  2018/03/20: Xin cầu nguyện cho các đối tác của TWR, Christian Radio4VEH, và các nhà thờ ở Haiti phân phối 13.000 máy phát thanh năng lượng mặt trời được tải trước với chương trình phát thanh Kinh Thánh trong ngôn ngữ Haiti Creole. Xin cầu nguyện cho Đức Thánh Linh tác động con tim của những người nghe qua những sứ điệp này.
Joomla templates by a4joomla