Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. TWR Women of Hope - 5/16/2022
  2022/05/16: 16. Lạy Chúa, xin chấm dứt nạn buôn bán trẻ em ở Châu Phi, giải cứu và chữa lành những đứa trẻ mắc kẹt trong tệ nạn này. Xin Cha cáo trách lòng của những kẻ lạm dụng, trục lợi trên các đứa trẻ này. (Thi thiên 5:11)
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 5/16/2022
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): 2 Sa-mu-ên 16-18. Giăng 5:1-24.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): E-xơ-ra 8-10. Nê-hê-mi 1.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Công-vụ các Sứ-đồ 26-28.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ê-sai 10.
 3. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 5/16/2022
  2022/05/16: – Bang Victoria: HTTL Melbourne. Xin Chúa cho tiến trình mời mục sư QN được tốt đẹp. Xin cầu nguyện cho Ban Chấp Hành HT được ơn trong các công tác phục vụ, con cái Chúa có tinh thần hiệp một để phát triển HT. HTTL Hy Vọng (VECA), Mục sư Trần Văn Hùng QN. Xin Chúa cho mọi sinh hoạt của HT được ổn định. HTTL Footscray (CMA), MS Huỳnh Thiên Trung. Xin Chúa cho con dân Chúa lòng khát khao Lời Chúa, yêu mến Ngài, tích cực hợp tác gây dựng, phát triển HT, và chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.
 4. Câu Gốc Hằng Ngày - Truyền-đạo 3:11-12
  Truyền-đạo 3:11 Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được. 3:12 Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. #KinhThanh
 5. Hãy Mạnh Mẽ Trong Chúa #GiangLuan
  Hãy Mạnh Mẽ Trong Chúa (Ê-phê-sô 6:10-12) Mục Sư Ngô Đình Can
Joomla templates by a4joomla