Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 9/26/2020
  2020/09/26: – Bang Arizona: Các HT Báp-tít: HT Hiệp Nhất, MS Trần Quang Tuấn; HT Phoenix, MS Châu Trọng Ngọc; HT Tucson, MS Lê Chí Hoàng. Các HT CMA: HT Greenfield, MS Nguyễn Thiện Tín kiêm nhiệm; HT Tucson, Ông Nguyễn Thanh Anh Dũng đặc trách linh vụ. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Chúa, cho con dân Chúa lòng ham thích học Lời Chúa để đức tin tăng trưởng và tích cực xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa cho HT Tucson sớm có người chăn. HT Phoenix, (CMA) MS Nguyễn Thiện Tín. Xin Chúa đầy ơn trên chức vụ của người chăn, cho con dân Chúa luôn khao khát Lời Ngài và thúc đẩy họ góp phần xây dựng HT, công tác chứng đạo phát trỉển đưa được nhiều người đến với Chúa; xin Chúa cho có đủ tài chánh điều hành HT và cơ sở.
 2. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 9/26/2020
  2020/09/26: SecRead: File not found
 3. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 9/26/2020
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Ê-sai 39-40. Rô-ma 6.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Đa-ni-ên 11:14-12:13. Ô-sê 1-3.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Khải-huyền 1-3.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): 2 Cô-rinh-tô 9.
 4. Câu Gốc Hằng Ngày - Rô-ma 13:13
  Rô-ma 13:13 Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; #KinhThanh
 5. Chuyện... Chữ Nghĩa Tiếng Việt (6)
  Chuyện... Chữ Nghĩa Tiếng Việt (6) (Châm-ngôn 27:3; Giê-rê-mi 5:22; Lu-ca 13:3) Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
Joomla templates by a4joomla