Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Chạy Thi Với Ngựa #svtk
  Chạy Thi Với Ngựa (Giê-rê-mi 12:1-6) VPNS
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 5/19/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): 2 Sa-mu-ên 21-22. Thi-thiên 18. Giăng 6:22-40.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Nê-hê-mi 8:9-11:21.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Rô-ma 7-8.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ê-sai 14.
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Truyền-đạo 4:11-12
  Truyền-đạo 4:11 Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? 4:12 Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. #KinhThanh
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 5/19/2019
  2019/05/19: Xin cầu nguyện cho các tín hữu Cơ Đốc người Ethiopia đang bị cộng đồng ở miền đông xứ Ethiopia đàn áp.
 5. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 5/19/2019
  2019/05/19: – HT Báp-tít Resevoir, TÐ Trịnh Thanh Thuận; HT Báp-tít Việt Nam Syndal, MS Lê Kinh Luân. Xin Chúa thêm ơn trong sự giảng dạy và lãnh đạo của người chăn; cho con cái Chúa yêu thương, cùng nhau lo công việc Chúa; xin Chúa cho họ luôn dành thì giờ học Lời Ngài, sống đạo, và tích cực chia sẻ về sự cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. HT Ân Điển, MS Nguyễn Tiến Dũng. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển và sinh hoạt tốt. Xin Chúa cho con cái Chúa trong HT thêm lòng kính yêu Chúa, ham thích Lời Ngài, và mạnh dạn làm chứng về Chúa cho đồng hương.
Joomla templates by a4joomla