Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_3.jpgbanner_2.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 7/23/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Thi-thiên 67. Thi-thiên 71. Phi-líp 2.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Thi-thiên 141:1-145:7.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Lu-ca 17-18.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): 1 Sử-ký 11.
 2. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 7/23/2019
  2019/07/23: – Bang Virginia: HT Falls Church Mennonite, MS Nguyễn Ðức Phú; HT Hampton, MS Lê Kim Vâng; HT Báp-tít Richmond, Ông Ðiểu Nây điều hợp; HT Richmond (CMA), MSNC Nguyễn Minh. Xin Chúa thêm ơn lành, sức mới trên quý đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên, phát triển, và giúp con cái Chúa ham thích Lời Chúa và cộng tác với nhau phục vụ Ngài.
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Ma-thi-ơ 6:29
  Ma-thi-ơ 6:29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. #KinhThanh
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 7/23/2019
  2019/07/23: Xin cầu nguyện cho nhiều cơ hội hơn để đài truyền thanh TWR được phát ra ở nước Nga.
 5. Được Ở Trong Nhà Chúa
  Được Ở Trong Nhà Chúa (Thi-thiên 27:4) Mục Sư Lê Hồng Phúc
Joomla templates by a4joomla