Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_3.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 9/23/2019
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Ê-sai 32-33. Rô-ma 3.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Đa-ni-ên 2:31-4:27.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): 2 Phi-e-rơ 1-3.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): 2 Sử-ký 26-27.
 2. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 9/23/2019
  2019/09/23: – Bang Colorado: HT Giám Lý Brentwood, MS Nguyễn Vạn Tân; HT Tin Lành Trưởng Nhiệm, MS Bùi Minh Tú. Các HT Báp-tít (SBC): HT Denver, MS Lê Văn Bắc; HT Westminster, MS Nguyễn Văn Hải; HT Ân Điển, MS Lâm Bảo Nhơn; HT Trung Tâm, MS Lê Thanh Liêm; HT Cộng Ðồng Aurora, chưa có quản nhiệm; HT Truyền Giáo Colorado Springs, MS Lê Thành Chung; HT Tin Lành Sống Mới (General Baptist), MS Trần Ðình Hân. Xin Chúa cho chức vụ người chăn đạt kết quả vui lòng Ngài, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòng và khao khát Lời Chúa.
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Rô-ma 8:28
  Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. #KinhThanh
 4. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 9/23/2019
  2019/09/23: Xin cầu nguyện cho công việc của hội thánh Renew ở Baton Rouge, bắt đầu bằng việc dâng hiến cho Chương Trình Dâng Hiến Truyền Giáo Tiểu Bang Georgia Barnette. Mục tiêu của họ là tiếp cận mọi người đến từ mọi tầng lớp và mọi sắc tộc và quốc tịch. Xin cầu nguyện rằng họ sẽ tìm cầu ý Chúa cho có một địa điểm cố định.
 5. Của Thiêng Liêng, Của Vật Chất #svtk
  Của Thiêng Liêng, Của Vật Chất (1 Cô-rinh-tô 9:1-11) VPNS
Joomla templates by a4joomla