Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. TWR Women of Hope - 8/2/2021
  2021/08/02: 2. Chúa ơi, bởi sự hạn chế và sự phong toả trong kỳ đại dịch đã gây ra nhiều thách thức cho các cặp gia đình ở Canada. Cầu xin Chúa cho các gia đình luôn hòa thuận và hiệp nhất. (Mat 5: 9)
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 8/2/2021
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Thi-thiên 119:89-176. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Châm-ngôn 24:1-27:10.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Giăng 14-16.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Phục-truyền Luật-lệ Ký 6.
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Ma-thi-ơ 11:30
  Ma-thi-ơ 11:30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. #KinhThanh
 4. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 8/2/2021
  2021/08/02: – Tỉnh Hòa Bình. Dân số tỉnh có hơn 850 ngàn người. Tuy nhiên, hiện chỉ có Điểm Nhóm (ĐN) Yên Thủy, huyện (H.) Yên Thủy, do Ông Bùi Văn Thịnh trưởng nhiệm. Tại thành phố (Tp.) Hòa Bình, có rất nhiều học sinh sinh viên từ các tỉnh miền cao tập trung về để học thanh nhạc, và các nhạc cụ tại Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc. Các em không có chỗ nhóm lại, phải tự nhóm với nhau qua các nhóm trên mạng lưới điện toán, hoặc tập trung tại một địa điểm ngoài trường. Xin cầu nguyện cho các em học sinh sinh viên được gây dựng niềm tin qua Mục Vụ Sinh Viên Tin Lành Miền Bắc (thuộc Tổng Hội) để trang bị cho các em trở nên những người gây dựng HT. Xin Chúa cho Tin Lành được mở cửa tại Hòa Bình để nhiều người tin Chúa.
 5. Cách Tận Dụng Tối Đa Khả Năng Mình
  Cách Tận Dụng Tối Đa Khả Năng Mình (Lu-ca 12:43) Rick Warren
Joomla templates by a4joomla