Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Sự Đánh Cá Lạ Lùng
  Sự Đánh Cá Lạ Lùng (Lu-ca 5:1-11) Bình Tú Ngọc
 2. Chúa Hóa Bánh Lần Thứ Hai
  Chúa Hóa Bánh Lần Thứ Hai (Mác 8:1-10; Ma-thi-ơ 15:29-39) Bình Tú Ngọc
 3. Quên Đi Niềm Đau Của Bạn
  Quên Đi Niềm Đau Của Bạn (Cô-lô-se 3:13) Rick Warren
 4. Sự Tha Thứ Ngọt Ngào
  Sự Tha Thứ Ngọt Ngào (Thi-thiên 103:11-12; Lu-ca 5:18-24) Bill Bright
 5. Trở Lại Với Chúa
  Trở Lại Với Chúa (Ê-sai 55:6-7) M. Jeudi
Joomla templates by a4joomla