Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

Bài Giảng Hàng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 10 năm 2017

Một Sứ Điệp Quở Trách

Câu Gốc: "Vậy, giờ đây CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi." (A-ghê 1:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 10 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh (IV)

Câu Gốc: "Nếu tôi truyền giảng Phúc Âm, tôi không có gì để khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng Phúc Âm." (I Cô-rinh- tô 9:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 09 năm 2017

Người Nữ Tin Kính Thành Phi-líp

Câu Gốc: "Vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cơ Đốc chính là Đấng anh chị em phục vụ." (Cô-lô- se 3:24)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 09 năm 2017

Một Hoạn Nạn Được Hoan Nghênh

Câu Gốc:

"Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy Những điều diệu kỳ trong kinh luật của Ngài" (Thi Thiên 119:18)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 09 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc:

"19 Chớ dập tắt Thánh Linh, 20 Đừng khinh rẻ lời tiên tri, 21 Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, 22 mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa." (I Tê-sa- lô-ni- ca 5:19-22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 09 năm 2017

Của Quý Bấu Thật

C.S. Bùi Tấn Thành

Câu Gốc:

"Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy." (Luca 12:21)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 08 năm 2017

Cuộc Chuyển Giao Cảm Động

Câu Gốc:

"Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người." (Giăng 12:26)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 08 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc: "Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo." (Ê-phê- sô 6:1)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 08 năm 2017

Vị Tiên Tri Thất Bại

Câu Gốc:

"Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa: "Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!"." (Hê-bơ- rơ 13:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 08 năm 2017

Học Cách Sống Theo Lời Chúa

Câu Gốc:"24: Các lời chứng của Chúa là niềm vui cho tôi, là những vị cố vấn của tôi. 133: Xin giữ các bước chân tôi vững vàng trong lời Chúa; Xin đừng để điều ác nào cai trị tôi." (Thi Thiên 119:24,133)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 07 năm 2017

Con Mắt và Tấm Lòng

Câu Gốc: "Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh." (II Sử Ký 16:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 07 năm 2017

Sụp Ngã Vì Nản Lòng

Câu Gốc: "Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay; Tinh thần suy sụp làm xương cốt khô héo." (Châm Ngôn 17:22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 07 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc:"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau." (Ê-phê- sô 5:21)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 07 năm 2017

Bão Tố trong Cuộc Đời

Câu Gốc:

"Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ." (Mác 4:39)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 07 năm 2017

Người Công Bình Sẽ Sống Bởi Đức Tin

Câu Gốc: "Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng."(Rô-ma 10:17)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 06 năm 2017

Sụp Ngã Trong Phản Loạn

Câu Gốc:

"Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng"

(Hê-bơ- rơ 3:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 06 năm 2017

TÌNH CHA

Câu Gốc: "Như cha thương xót con cái thế nào, thì CHÚA cũng thương xót người kính sợ Ngài như vậy"- (Thi Thiên 103:13)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 06 năm 2017

Công Việc Truyền Giáo tại Thái Lan

Câu Gốc:"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. "- (Ma-thi- ơ 28:19-20)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 05 năm 2017

Tuyên Bố Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:"Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến."

(Ma-thi- ơ 24:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 05 năm 2017

So Sánh Chính Mình Với Người Khác

Câu Gốc: "Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ."

(Gia-cơ 1:9-10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 05 năm 2017

Người Mẹ Phải Chờ Đợi

Câu Gốc: "Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. "

(Ê-phê- sô 6:2-3)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 05 năm 2017

Thấu Hiểu Sự Đói Khát

Câu Gốc:"Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!"

(Ma-thi- ơ 5:6)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 04 năm 2017

Biểu Lộ Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực." (I Cô-rinh-tô 4:20)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 04 năm 2017

Cây Gậy Trổ Hoa

Câu Gốc: "Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ" (I Cô-rinh-tô 15:20)


CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2017

Ngày 16 Tháng 04 Năm 2017

Chủ Đề: Phục Sinh Cho Tôi

Câu Gốc: "Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh" (I Cô-rinh-tô 15:3-4)


CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 14 Tháng 04 Năm 2017

Chủ Đề: Những Cảm Xúc Nơi Chân Thập Tự

Kinh Thánh: Lu-ca 23:26-49


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 04 năm 2017

Khải Hoàn Bước Đến Sự Chết

Câu Gốc:

"Phước cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi chí cao!" (Lu-ca 19:38)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 04 năm 2017

Ta Đã Cầu Nguyện Cho Con!

Câu Gốc:

"Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho." (I Phi-e- rơ 5:10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 03 năm 2017

Sụp Ngã Trong Vô Tín

Câu Gốc: "Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.." (Hê-bơ- rơ 12:15)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 03 năm 2017

Quý Trọng Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời." (Thi Thiên 145:13)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 03 năm 2017

Một Chỗ Đứng, Hai Tầm Nhìn

Câu Gốc:

"Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho." (Hê-bơ- rơ 10:35)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 02 năm 2017

Sụp Ngã Trong Ganh Tỵ

Câu Gốc:

"Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa."

(I Cô-rinh- tô 12:4-5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 02 năm 2017

Bước Vào Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng." (Ma-thi- ơ 18:4)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 02 năm 2017

Những Chiến Sĩ Của Chúa

Câu Gốc:

"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài." (Ê-phê- sô 6:10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 02 năm 2017

Khám Phá Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy." (Giăng 18:36a)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 01 năm 2017

Một Cuộc Đời Mới

Câu Gốc:

"Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi." (Ê-sai 6:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 01 năm 2017

Những Người Của Chúa

Câu Gốc:

"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào." (Rô-ma 12:1-2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 01 năm 2017

Sự Quấy Rầy Được Khuyến Khích

Câu Gốc:

"Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô- va ắt sẽ cứu tôi."

(Thi Thiên 55:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 01 năm 2017

Những Ngày Của Chúa

Câu Gốc:

"Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng." (Hê-bơ- rơ 3:13)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 01 năm 2017

Mùa Xuân Cho Cuộc Đời

Câu Gốc:

"...mà phải làm nên mới trong tâm chí mình" (Ê-phê-sô 4:23)


Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2016

Chúa Nhật 24 tháng 12 năm 2016

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Câu Gốc: “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:11-12)

Phần 1 - Mở Đầu

Phần 2 - Nhạc Kịch "Khi Chúa Vào Đời"

Phần 3 - Sứ Điệp "Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh"


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 12 năm 2016

Một Người Được Ơn

Câu Gốc:

"Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi; vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước" (Lu-ca 1:47-48)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 12 năm 2016

Đấng Cứu Thế

Câu Gốc:

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 11 năm 2016

Món Nợ Yêu Thương

Câu Gốc:"Vì thế tôi cũng nóng lòng đến giảng Phúc Âm cho anh chị em là những người ở La Mã nữa" (Rô-ma 1:15a)

"


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Tạ Ơn

Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016

Hãy Cảm Tạ Chúa!

Câu Gốc:

"Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng; hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài" (Thi Thiên 100:1-2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2016

Nhìn Xem Mùa Gặt Lớn

Câu Gốc:"Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." (Ma-thi-ơ 9:37-38)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 11 năm 2016

Chứng Nhân Cho Chúa

Câu Gốc: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. " (Công Vụ 1:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 10 năm 2016

Nếp Sống Thánh Khiết

Câu Gốc: "Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, Đặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, Là đền thánh của Ngài." (Thi Thiên 65:4)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2016

Những Chỗ Ngồi Cao Nhất

Câu Gốc:

"Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường." (I Phi-e-rơ 5:5b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 10 năm 2016

Người Quản Gia Kỳ Lạ

Câu Gốc:

"Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa." (Ma-thi-ơ 6:24)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 10 năm 2016

Nếp Sống Thánh Khiết

Câu Gốc:

"Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh." (I Phi-e-rơ 1:15-16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 10 năm 2016

Đồng Bạc Bị Mất

Câu Gốc:

"Các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn" (Lu-ca 15:10b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 09 năm 2016

Sụp Ngã Trong Cay Đắng

Câu Gốc:

"Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng." (Hê-bơ-rơ 12:15)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 09 năm 2016

Hãy Phân Biệt!

Câu Gốc:"Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! " (Ma-thi- ơ 13:43)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 09 năm 2016

Nếp Sống Thánh Khiết

Câu Gốc:

"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (I Cô-rinh- tô 10:31)


Các bài Giảng Trại Hè 2016

05-09-2016
 
04-09-2016 {youtube}grgS1FkYxHU{youtube}

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 08 năm 2016

Sự Thờ Phượng Thật

Câu Gốc: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô- va.” (Thi Thiên 122:1)

{youtube}IxO-iiB_chA{/youtube}


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 08 năm 2016

Người Lính Gác Thuộc Linh

Câu Gốc:

“Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 08 năm 2016

Đấng Làm Cho Lớn Lên

Câu Gốc:

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” (I Cô-rinh-tô 3:6)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 08 năm 2016

Làm Theo Lời Chúa

Câu Gốc:

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 07 năm 2016

Tấm Lòng Nào?

Câu Gốc:

Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ(Phi-líp 3:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 07 năm 2016

Tội Xúc Phạm Chúa

Câu Gốc:

Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm (Ca Thương 3:22-23)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 07 năm 2016

Tin Lành Của Đấng Christ

Câu Gốc:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”

(Ga-la- ti 2:20)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 07 năm 2016

Ê-bên Ê-xe

Câu Gốc:

“Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa, Và hát lớn lên sự công bình Chúa.” (Thi Thiên 145:7)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 07 năm 2016

Người Phụ Nữ Thành Gióp-bê 

Câu Gốc:

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 06 năm 2016

Một Công Việc Cao Trọng

Câu Gốc:

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.” (Hê-bơ- rơ 4:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 06 năm 2016

Làm Cha Khó Lắm!

Câu Gốc:

“Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ…để con được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 06 năm 2016

Dầu Thánh Linh

Câu Gốc:

“Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót; tôi được xức bằng dầu mới” (Thi Thiên 92 :10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 06 năm 2016

Một Chức Vụ Cao Quý

Câu Gốc:

“Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 96:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 05 năm 2016

Nước Thánh Linh

Câu Gốc:

“Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.” (Ê-phê-sô 5:27)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 05 năm 2016

Dân Sự Xây Dựng Đền Tạm

Câu Gốc:

“Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 05 năm 2016

Được Thánh Linh Ấn Chứng

Câu Gốc:

“Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”

(Ê-phê-sô 4:30)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 05 năm 2016

Mẹ Hiền - MS Mã Phúc Thanh Tươi

Câu Gốc:

“Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô- va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô- va; tôi cho Đức Giê-hô- va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô- va” (I Sa-mu- ên 1:27-28)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 05 năm 2016

Đại Mạng Lệnh Thiên Thượng

Câu Gốc:

“Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.”

(Công Vụ 1:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 04 năm 2016

Vui Mừng Trong Thử Thách

Câu Gốc:

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” (Gia-cơ 1:2-3)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 04 năm 2016

Của Lễ Chuộc Sự Mắc Lỗi

Câu Gốc:

“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.”

(Ga-la-ti 6:1)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 04 năm 2016

Yêu Chúa

Câu Gốc:

“Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa.” (Phi-líp 1:29)


CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2016

Ngày 27 Tháng 03 Năm 2016

Chủ Đề: Sống Cho Chúa Phục Sinh

Câu Gốc: "Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình." (II Cô-rinh-tô 5:15)


CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 25 Tháng 03 Năm 2016

Chủ Đề: Trao Và Nhận

Câu Gốc:"Vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.." (Ma-thi-ơ 26:28)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 03 năm 2016

Theo Thầy

Câu Gốc:

“Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài." (I Phi-e-rơ 2:21)


 Chương trình truyền giảng Vì Sao Chúa Đến 03-19-2016

Chúa Quyền Năng  00:50

Hỡi Tâm Linh Hãy Hát (Lý Cây Bông) 14:40

Cùng Nhau Đến Chúc  Tôn Danh Cha 24:40

Lửa Thiêng Cháy Lên 27:55

Đại Quyền Đại Năng Là Chúa Trên Cao 31:30

Giêxu Yêu Ngài Hơn Cả Mọi Điều 36:12

Lặng  46:06

Nguồn Trông cậy muôn Đời 1:01:01

Ngài Là Ai 1:07:10

Hối Tiếc 1:17:32

Chúa Cứu Vớt Đời Tôi 1:28:45

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần 1:37:16

Lời Chia Sẽ 1:43:26

Chiên Lạc Trở Về 2:17:20


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 02 năm 2016

Của Lễ Chay

Câu Gốc:

“Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm."

(Ê-phê-sô 5:2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 02 năm 2016

Những Ngày Trời Trên Đất

Câu Gốc:

“Hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất."

(Phục Truyền 11:21)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 02 năm 2016

Của Lễ Toàn Thiêu

Câu Gốc:

“Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, Trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi."

(Thi Thiên 66:13)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 01 năm 2016

Đấng Gánh Thay Chúng Ta

Câu Gốc:

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. "

(Ê-sai 53:4)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 01 năm 2016

Một Bài Học Đắt Giá

Câu Gốc:

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng."

(Thi Thiên 51:10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 01 năm 2016

Lời Mời Ân Cần

Câu Gốc:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 01 năm 2016

Sự Xúc Phạm Giao Ước Thánh

Câu Gốc:

“Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ."

(I Ti-mô-thê 2:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 01 năm 2016

Sự Than Khóc Thuộc Linh (II)

Câu Gốc:

“Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài."

(Thi Thiên 91:2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 01 năm 2016

Sự Than Khóc Thuộc Linh

Câu Gốc:

“Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu."

(Thi Thiên 51:17)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 12 năm 2015

Tôn Thờ Chúa Cứu Thế

Câu Gốc:

“Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược." (Ma-thi-ơ 2:11)


Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh 24-12-2015

Phần 1


Phần 2 - Sứ Điệp Gíang Sinh - Đấng Cứu Thế Đã Đến (I Ti-mô-thê 1:15)


Phần 3


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 12 năm 2015

Dung Mạo Chúa Cứu Thế

Câu Gốc:

“Để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài." (Ga-la-ti 4:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 12 năm 2015

Đấng Em-ma-nu-en

Câu Gốc:

“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên." (Ê-sai 7:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 11 năm 2015

Ca Ngợi Chúa

Câu Gốc:

“Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết!" (Ê-sai 12:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Tạ Ơn

Thứ Năm 26 tháng 11 năm 2015

Cảm Tạ Chúa

Câu Gốc:

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài." (Thi Thiên 103:2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 11 năm 2015

Ý Nghĩa Của Đền Tạm

Câu Gốc:

“Vậy Chúa Cứu Thế đã hy sinh một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài." (Hê-bơ-rơ 9:28


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 11 năm 2015

Hai Loại Cây

Câu Gốc:

“Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây." (Ma-thi-ơ 12:33)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 11 năm 2015

Sức Mới

Câu gốc:

"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi."

(Ê-sai 40:31)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 11 năm 2015

Đắc Thắng Sự Ghen Ghét

Câu gốc:

"Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy."

(Cô-lô-se 3:13)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 10 năm 2015

Chúa ơi! Tại sao...?

Câu gốc:

"Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết!"

(Ê-sai 12:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 10 năm 2015

Một Nhiệm Vụ Trọng Đại

Câu gốc:

"Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài."

(Thi Thiên 27:4)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 10 năm 2015

Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Câu gốc: "Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm." (Gia-cơ 5:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 09 năm 2015

Sống Yêu Thương Trong Xã Hội

Câu gốc:

"Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta."

(I Giăng 4:12)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 09 năm 2015

Tình Nghĩa và Bổn Phận Vợ Chồng

Câu gốc: "Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng."

(Ê-phê-sô 5:33)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 09 năm 2015

Sống Yêu Thương Trong Gia Đình

Câu gốc: "Phải hiếu kính cha mẹ, để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho " (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 09 năm 2015

Ba Triết Lý Sống

Câu gốc:"Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau." (Ga-la-ti 5:13)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 08 năm 2015

Sự Thờ Phượng Thật

Câu gốc: "Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy." (Giăng 4:23)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 08 năm 2015

Đắc Thắng Sự Thỏa Hiệp

Câu gốc: "Vậy, hãy đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại quỷ vương thì nó sẽ trốn xa anh chị em." (Gia-cơ 4:7)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 08 năm 2015

Giao Ước Của Luật Pháp

Câu gốc: "Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh."

(I Phi-e-rơ 1:15-16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 08 năm 2015

Làm Sao Để Trưởng Thành?

Câu gốc: "Thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào."

(I Phi-e-rơ 2:2-3)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 08 năm 2015

Cuộc Thăm Viếng Đặc Biệt

Câu gốc:"nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va."

(Giô-suê 24:15b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 07 năm 2015

SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Bà MS Quả Phụ Nguyễn Sơn Hà

Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-16

Câu gốc:

"Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ"

(Phi-líp 3:14)


Thứ Bảy 25 tháng 07 năm 2015

TÍNH SỔ VỚI CHÚA

Bà MS Quả Phụ Nguyễn Sơn Hà


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 07 năm 2015

Chúa Biệt Riêng Dân Ngài

Câu gốc:

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;”

1 Phi-e-rơ 2:9


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 07 năm 2015

Dù Sao Cũng Quyết

Câu gốc: Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Ga-la-ti 6:14


Bài Giảng Các Tháng Trước

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 06 năm 2015

Trưởng Thành Trong Chúa (III)

Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 1:8-11

Câu Gốc: “Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã" (II Phi-e-rơ 1:10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 06 năm 2015

Trưởng Thành Trong Chúa (II)

Câu Gốc: “Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành." (Hê-bơ-rơ 6:1a)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 05 năm 2015

Một Trận Chiến Khác Thường

Câu Gốc:

“Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau; Tôi biết điều đó, vì Đức Chúa Trời binh vực tôi." (Thi Thiên 56:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 05 năm 2015

Phải Đầy Dẫy Thánh Linh

Câu Gốc:

“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. " (Ê-phê-sô 5:18)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 05 năm 2015

Sứ Điệp Của Đấng Thăng Thiên

Câu Gốc:

“Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa." (Công Vụ 1:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 05 năm 2015

Trưởng Thành Trong Chúa (I)

Câu Gốc:

“Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta." (II Phi-e-rơ 1:3)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 05 năm 2015

Vầng Đá Tuôn Nước

Câu Gốc: “...và tất cả đã uống cùng một thứ nước thiêng liêng. Vì họ đã uống nước từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ, tảng đá đó chính là Chúa Cứu Thế."

(I Cô-rinh-tô 10:4)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 02 năm 2015

Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Câu Gốc:

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " (Phi-líp 4:6)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 02 năm 2015

Chúa Dẫn Dắt Dân Ngài

Câu Gốc:

“Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người, và tôn vinh người" (Thi Thiên 91:15)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 02 năm 2015

Con Người Mới

Câu Gốc:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 02 năm 2015

Chủ Đề: Cuộc Giải Cứu Lạ Lùng

Câu Gốc:“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 01 năm 2015

Chủ Đề: Tin Lành

M.S. Đinh Văn Tư

Câu Gốc:“Thiên sứ bảo: "Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người.” (Lu-ca 2:10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 01 năm 2015

Chủ Đề: Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời

Câu Gốc:“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 01 năm 2015

Chủ Đề: Những Cách Thờ Phượng Chúa

Câu Gốc:“Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 01 năm 2015

Chủ Đề: Lời Cầu Nguyện Xứng Đáng

Câu Gốc:“Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Rô-ma 12:12)


Joomla templates by a4joomla