Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chuyên mục: Video
Viết bởi Administrator
View Comments

Chương Trình Thờ Phượng

Ngày 08 Tháng 05 Năm 2022

 Chủ Đề:

Người Mẹ Phải Chờ Đợi

 Câu Gốc:

 "Con khôn ngoan làm vui lòng cha nó, nhưng đứa ngu dại khinh bỉ mẹ mình” (Châm Ngôn 15:20)   

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước