Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chuyên mục: Video
Viết bởi Administrator
View Comments

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật  28 tháng 11 2021

 Chủ Đề:

 

 Phục Vụ Bởi Lòng Biết Ơn

    Câu Gốc:

"Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài" (Hê-bơ-rơ 12:28).

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước