Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_2.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 08 năm 2020

Chủ Đề:

Sự Đói Khát Thuộc Linh

Câu Gốc:

“Đức Giê-su đáp: "Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ

không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát!”

(Giăng 6:35)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla