Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 10 năm 2020

Chủ Đề:

Đức Tin Dẫn Đến Trung Thành

Câu Gốc:

"Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban năng lực

cho ta, vì Ngài xét ta trung tín, giao việc phục vụ cho ta."

(I Ti-mô-thê 1:12)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla