Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_3.jpgbanner_1.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 01 năm 2021

Chủ Đề:

Niềm Tin Pha Trộn và Kết Quả

Câu Gốc:

"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ

kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể

phục vụ vừa Đức Chúa Trời lẫn tiền tài."

(Ma-thi-ơ 6:24)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla