Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_3.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 10 2021

 Chủ Đề:

 Thế Giới Mà Tôi Sống (2)

    Câu Gốc:

"Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa" (Thi Thiên 73:25)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla