Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_3.jpgbanner_1.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chúa Nhật 10 tháng 05 năm 2020

Đề tài: "Người Mẹ Không Lùi Bước"

Câu gốc: "Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp vì cùng chung một Chúa là

Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài"

(Rô-ma 10:12)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla