Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 02 năm 2020

Chủ Đề:

Đấng Toàn Năng Của Tôi

Câu Gốc:

"Ngài đáp:"Việc loài người không làm được, thì Đức Chúa Trời

làm được cả!""

(Lu-ca 18:27)

Joomla templates by a4joomla