Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_3.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 01 năm 2020

Chủ Đề:

Điều Mà Chúa Không Cầu Xin

Câu Gốc:

"Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là chân lý."

(Giăng 17:17)

Joomla templates by a4joomla