Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 01 năm 2022

 Chủ Đề:

 

Thế Giới Mà Tôi Sống (6)

 Câu Gốc:

 

"Vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên" (I Phi-e-rơ 5:6)  

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla