Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 11 năm 2020

Chủ Đề:

Con Sẽ Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

Câu Gốc:

"Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng. Lạy CHÚA, Đức

Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời."

(Thi Thiên 30:12)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla