Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 05 năm 2021

Chủ Đề:

Cơ Hội Cuối Cùng

Câu Gốc:

"Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, đừng khinh bỉ mẹ con

khi người trở nên già yếu"

(Châm Ngôn 23:22)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla