Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng  năm 2021

 Chủ Đề:

 

Mùa Gặt và Thợ Gặt

 

   Câu Gốc:

"Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài" (Ma-thi-ơ 9:38)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla