Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 02 năm 2021

Chủ Đề:

Một Cam Kết Cho Năm Mới

Câu Gốc:

"...Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va"

(Giô-suê 24:16b).

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla